[ Psychoterapia dr Krupa ]

Przejdź do treści
O Ośrodku
Świadczymy profesjonalne usługi  opieki medycznej polegające na pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, terapii uzależnień i współuzależnienia osobom doświadczającym trudności w obszarze zdrowia psychicznego, kryzysów i problemów rozwojowych, wychowawczych oraz życiowych, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także w prowadzimy szkolenia, eventy, warsztaty, treningi, grupy wsparcia dotyczące profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania, poprawie oraz promowaniu zdrowia psychicznego.
Oferujemy psychoterapię indywidualną w nurtach: poznawczo-behawioralnym, Gestalt, integracyjnym i systemowym, psychoterapię grupową, terapię uzależnień i współuzależnienia oraz szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne w różnorodnych sytuacjach życiowych. Rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego poprzedzone jest konsultacjami wstępnymi, których celem jest ogólne zorientowanie się w sytuacji życiowej, doświadczanych trudnościach i poszukiwanie optymalnej formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.
© Copyright by HARMONIA s.c. Małgorzata Michajłyszyn & Wacław Ciwiński - 2023
Wróć do spisu treści